Blog > Komentarze do wpisu

Godzinki ku czci Św. Franciszka z Asyżu

Jutrznia

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże,
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Patriarcho ubogich, cnego pokolenia,
Franciszku, lutnio głośna Boskiego imienia.
Przyjmij nasze modlitwy, wysłuchaj wołania,
byśmy zachowywali Boże przykazania.
Także zło zwyciężali, żyli świątobliwie,
a wszelkie przeciwności znosili cierpliwie.
Byli zawsze poddani Bożej Opatrzności
i z tobą się spotkali w szczęśliwej wieczności.
Ty wzorem jesteś życia Bogu oddanego
i dobroci do świata przezeń stworzonego.
Niech przykład Twój, Franciszku, teraz nas pobudzi,
byśmy Boga kochali oraz wszystkich ludzi.

K. Naznaczyłeś, Panie, świętego Franciszka,
W. Świętymi znakami ran Twoich.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Najłaskawszy, Panie Jezu Chryste, który dla rozpalenia serc naszych miłością Twoją wycisnąłeś na ciele serafickiego Franciszka święte znamiona męki Twojej, dozwól nam, byśmy przez jego zasługi i wstawiennictwo mogli przez cierpienia mieć uczestnictwo w Twoim krzyżu, a przez czyny pokuty zadośćuczynili za nasze winy i otrzymali Twoje miłosierdzie. Który żyjesz na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Laudes

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże,
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

O Seraficki Ojcze, wezwał Cię Zbawiciel,
byś według Ewangelii ułożył swe życie.
Wstaw się teraz za nami do Pana naszego,
byśmy Cię naśladując żyli w łasce Jego.
Ty dla imienia Pana wszystko zostawiłeś
i jako Biedaczyna do nieba wkroczyłeś.
Prowadź nas swym przykładem po drogach zbawienia,
byśmy doszli do nieba i sławili Pana.
O twórco trzech zakonów, seraficki Święty,
i Obrazie Chrystusa, wzorze niepojęty.
Wyproś ten dar u Pana, byśmy wierni byli
i Ciebie naśladując niebo osiągnęli.

K. Jako ubogi Franciszek wkroczył do nieba,
W. Gdzie został przyjęty w poczet aniołów i świętych.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przedziwnie pociągnąłeś serafickiego Franciszka i wprowadziłeś go na drogę swoją; Ty sprawiłeś, że dla miłości Twojej porzucił wszystko, aby zdobyć niezniszczalne dobra niebieskie: pokornie Cię prosimy pociągnij i nas łaską swoją i obdarz serca prawdziwą mądrością, byśmy za jego przykładem i wstawiennictwem szukali jedynie Twojego Królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Tercja

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże,
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

O mężu apostolski, na wskroś katolicki,
Ty z Ewangelią w sercu poszedłeś do wszystkich.
Przyczyń się dziś za nami, byśmy to czynili:
codziennym życiem naszym o Bogu świadczyli.
Ty jedynym dla cnoty wzorem ludziom byłeś
wiodąc życie pokutne z Panem się złączyłeś.
Przez pokorę, modlitwę oraz Twe zasługi
obyśmy mogli wkroczyć w szczęsne nieba progi.
Niech Święty Duch rozpali serca swym płomieniem,
aby Boga wielbiło każde ludzkie plemię.
Niech za Twoją przyczyną Pan nam błogosławi,
zachowa od nieszczęścia i z grzechu wybawi.

K. Napełniłeś darami Ducha Świętego swego sługę Franciszka,
W. Który stał się potężnym heroldem Twojej Ewangelii.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, który przez sługę swego Franciszka odnowiłeś życie ewangeliczne w Twoim Kościele; Ty go rozpaliłeś taką miłością, że głosił Twoją ewangelię wszystkim ludziom: niech jego wstawiennictwo i przykład ukaże nam drogi naśladowania Ciebie i wskaże sposoby dawania świadectwa o prawdzie Twojej Ewangelii. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Sekste

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże,
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

O podporo Kościoła i Jego Patronie,
Seraficki Franciszku, chlubo i korono!
Wspieraj nas dziś przed Panem, byśmy w wierze trwali
w jedności i miłości Kościół budowali.
Ty, co ramieniem słabym Kościół ocaliłeś
od upadku ratując wiernych ochroniłeś.
Módl się także za nami, byśmy tu na ziemi
byli wolni od grzechu utraty zbawienia.
Ty wiarą się kierując Kościół miłowałeś,
Bo w nim tworzymy wszyscy Chrystusowe Ciało,
Niech duch Twój Ojcze Święty, mieszka w ciałach naszych,
byśmy wielbili Boga poprzez wszystkie czasy.

K. Panie, Ty wybrałeś serafickiego Franciszka,
W. Aby dokonał dzieła odnowy Twojego Kościoła.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Najświętszy Panie, Jezu Chryste, Ty dla ludzkiego zbawienia ustanowiłeś Kościół, w którym przedziwnie przebywasz i prowadzisz dzieło zbawiania: Ty przez serafickiego Franciszka odnowiłeś go i sprawiłeś, że stał się znakiem Twojej miłości do człowieka; za jego przyczyną udziel nam tej łaski, byśmy świadomi przynależności do Twego Kościoła uczestniczyli w dziele zbawienia wszystkich ludzi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Nona

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże,
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

O Bracie wszystkich ludzi, całego stworzenia,
Franciszku seraficki, hołd Tobie i pienia.
Wstawiaj się więc za nami do naszego Pana,
byśmy tworzyli jedno, my Jego owczarnia.
Odnosząc się z miłością do człeka grzesznego
prosiłeś przebaczenia Boga łaskawego.
Przyczyń się dziś za nami, byśmy otrzymali,
To Boże miłosierdzie, Jego wszystkie dary.
Tyś to w Porcjunkuli wielki dar otrzymał
od Królowej Aniołów, która wyprosiła
u Syna Jedynego odpust, darowanie
skruszonym, żałującym grzechów popełnionych.

K. Panie, Ty wysłuchałeś modlitwy świętego Franciszka.
W. I objawiłeś wspaniałość swego miłosierdzia.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, Ty dla zgładzenia grzechów naszych podjąłeś krzyż i mękę okrutną; Ty wybrałeś swego sługę Franciszka i przez wielorakie cierpienia sprawiłeś, że stał się uczestnikiem męki Twojej, a przez żarliwą modlitwę wyjednał wielki dar odpustu Porcjunkuli: za Jego przyczyną pomnóż nad nami miłosierdzie swoje i udziel przebaczenia grzechów, byśmy odkupieni przez Ciebie mogli godnie wraz ze wszystkimi świętymi chwalić Twoje imię. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Nieszpory

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże,
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

O Święty Serafinie, na Alwerni szczycie
nad męką swego Pana Tyś płakał obficie.
Obyśmy za Twym wzorem nad tym rozmyślali
że Chrystus za nas cierpiał na górze Kalwarii.
Wtem oto ci się zjawia serafin niebiański
by na Twym ciele świętym wyryć rany Pańskie.
Prosi m Cię, o Franciszku, przez Twe święte rany,
byśmy Chrystusa Pana życiem swym kochali.
O drugi Chryste czasów, coś w Boskiej miłości
cały się rozmiłował z wielką żarliwością
Wejrzyj z wysoka z nieba, gdzie stale przebywasz,
w domu wieczystym Ojca dusza Twa szczęśliwa.

K. Przez znamiona świętych ran Twoich,
W. Upodobniłeś do siebie, Panie, serfickiego Franciszka.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przez znamiona bolesnej męki swojej wyróżniłeś serafickiego Franciszka i dałeś mu uczestnictwo w swoich zbawczych cierpieniach: prosimy Cię pokornie, byśmy wsparci jego wstawiennictwem mogli z poddaniem woli Bożej przyjąć cierpienia życia i stali się narzędziami Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Kompleta

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże,
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witając śmierć cielesną życia zakończenie,
Tyś Zakon swój powierzył Przenajświętszej Pannie.
O spraw to, Ojcze Święty, by w godzinie śmierci
Wyszła nam na spotkanie Matka wszystkich Świętych.
Ty jako Patriarcha podałeś wskazania,
by nasze życie było godne powołania.
Bośmy przecież wybrani do życia wiecznego,
Odkupieni Krwią Boską Pana Najświętszego.
Tyś błogosławił braci jak Jakub przed wieki,
zostawiając zadatek swej czułej opieki.
Niechaj ta łaska Boża i błogosławieństwo
towarzyszy nam zawsze, a zwłaszcza przy śmierci.

K. Udziel nam, Panie, Twego błogosławieństwa,
W. Przez zasługi serafickiego Franciszka.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przez zasługi Twojej bolesnej męki obdarzyłeś rodzaj ludzki łaską i wszelkim błogosławieństwem, pokornie Cię prosimy: wejrzyj na nas z miłością i przez wstawiennictwo serafickiego Ojca Franciszka obdarz nas upragnionym błogosławieństwem, byśmy w pokoju mogli pewną drogą zdążać do życia wiecznego, gdzie Ty, Bóg prawdziwy, żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

Błogosławieństwo Św. Franciszka

Niech Pan nam błogosławi i niech nas strzeże
Niech nam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad nami
Niech obróci ku nam twarz swoją i obdarzy pokojem.
Niech Pan nam błogosławi. Amen.

Ofiarowanie Godzinek

O Seraficki Ojcze przyjm to rozważanie,
ku chwale większej Boga na moje zbawienie.
I proszę cię pokornie, abym w mojej duszy
przez skruchę doskonałą pęta grzechu skruszył.
Żyjąc nadzieją, wiarą i Bożą miłością
doszedłeś do bram nieba drogą Pańską prostą.
Oby się w sercach naszych wiara pomnożyła
z nadzieją i miłością, z Bogiem nas złączyła.
Byśmy tutaj na ziemi, a potem w wieczności
trwali przed tronem, Boga, który jest miłością.
Byli zawsze szczęśliwi, że Boga wielbimy
Z Tobą, Ojcze Franciszku, w niebie i na ziemi.

wtorek, 07 maja 2013, neobeata

Polecane wpisy

  • Godzinki do Św. Walentego

    (14 II) Jutrznia Światłości świata, słabych umocnienie. O łaskę Twoją żebrzem i zbawienie. Męczeństwem krwawym zjednan Walentego, Broń nas, o Chryste, od wszelk

  • Godzinki o Św. Stanisławie Kostce

    (18 IX) Jutrznia Ojcze nasz... Zdrowaś Marya... Wierzę w Boga... K. Panie otwórz usta moje, W. A opowiadać będą chwałę Twoją. K. Boże, ku wspomożeniu memu

  • Godzinki na cześć Św. Marii Magdaleny

    (22 VII) Jutrznia Jezu! Obrońco grzesznych, otwórz usta moje, Abym Cię, czcił, błagając miłosierdzie Twoje. Przybądź Jezu! Łaskawy, ratuj mnie nędznego, Za proś

Godzinki – modlitwa liturgiczna w Kościele katolickim mająca najczęściej charakter wstawienniczy. Ułożona według godzin brewiarzowych nie stanowi natomiast elementu Liturgii godzin i najczęściej sprawowana jest w ciągu, z pominięciem podziału godzinowego. Wykonywana powinna być jako chóralny kanon dialogiczny, ale może być również modlitwą indywidualną, także recytowaną. Najpopularniejszą formę mają Godzinki ku czci Maryi, Matki Jezusa. *Jutrznia do zmawiania o świcie, przy brzasku jutrzenki, czyli o czwartej lub piątej godzinie. *Laudesy również zmawia się rano. *Pryma na pierwszą godzinę dnia, czyli o szóstej rano. *Tercja do zmawiania o dziewiątej rano. *Seksta do zmawiania w południe. *Nona do zmawiania o trzeciej po południu. *Nieszpory modlitwy wieczorne do zmawiania przy zachodzie słońca. *Kompleta do zmawiania przed udaniem się na spoczynek.