czwartek, 09 maja 2013

(14 II)

Jutrznia

Światłości świata, słabych umocnienie.
O łaskę Twoją żebrzem i zbawienie.
Męczeństwem krwawym zjednan Walentego,
Broń nas, o Chryste, od wszelkiego złego,
Z Ojcem i Duchem wielbić Cię społecznie
Racz nam dozwolić, w tem życiu i wiecznie.

Hymn

Gdy Rzymem władał cesarz Klaudijusz drugi,
Walenty słynął z cnoty i mądrości,
Gorliwie pełniąc kapłańskie posługi,
Wspomagał biednych, dla Bożej miłości.
Urokiem prawdy, co serca zwycięża,
Z pogaństwa cieni wyrwał mnogie dusze.
Na dwór swój Klaudijusz wezwał cnego męża,
Lecz zaszczyt prędko zmienił się w katusze.

K. Sprawiedliwy jako palma zakwitnie,
W. Jako cedr libański rozkrzewi się.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twego Męczennika, Walentego, któregoś ozdobił za życia blaskiem świętości, a po śmierci jasnością chwały, żebyś raczył wysłuchać niegodnych próśb naszych i wywiódł nas z ciemności grzechu na jasną i prostą ścieżkę cnoty, prowadzącą do żywota wieczneggo, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Pryma

Męczeństwem krwawym zjednan Walentego,
Broń nas, o Chryste, od wszelkiego złego,
Z Ojcem i Duchem wielbić Cię społecznie
Racz nam dozwolić, w tem życiu i wiecznie.

Hymn

Pochwalał cesarz czyny Walentego
I szczodrze chciał go obsypać darami,
Lecz wiary w Boga Ukrzyżowanego
Zabronił, jako niezgodnej z prawami.
Z powagą na to odrzecze Walenty:
„Cesarzu, czytaj twoich bożków dzieje,
A znajdziesz zbytki, zbrodnie i wykręty,
Z których zepsucie na cały świat wieje.”

K. Kto Mnie wyzna przed ludźmi,
W. Wyznam go i Ja przed Ojcem moim.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twego Męczennika, Walentego, któregoś ozdobił za życia blaskiem świętości, a po śmierci jasnością chwały, żebyś raczył wysłuchać niegodnych próśb naszych i wywiódł nas z ciemności grzechu na jasną i prostą ścieżkę cnoty, prowadzącą do żywota wieczneggo, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Tercja

Męczeństwem krwawym zjednan Walentego,
Broń nas, o Chryste, od wszelkiego złego,
Z Ojcem i Duchem wielbić Cię społecznie
Racz nam dozwolić, w tem życiu i wiecznie.

Hymn

Od kogo dzierżysz twe życie i władzę?
Ten jeden Bogiem jest i Stwórcą świata.
Uwielbiać Jego, cesarzu, ci radzę,
Syn Boży, Chrystus, nam dał się za brata.
On, równy Ojcu, przejednał gniew dawny,
Bo ludzkich grzechów na siebie wziął karę;
Na krzyżu umarł, lecz grób Jego sławny
Bo powstał z martwych, krzepiąc naszą wiarę.

K. Kto idzie za Mną, nie chodzi w ciemnościach,
W. Ale będzie miał światłość żywota.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twego Męczennika, Walentego, któregoś ozdobił za życia blaskiem świętości, a po śmierci jasnością chwały, żebyś raczył wysłuchać niegodnych próśb naszych i wywiódł nas z ciemności grzechu na jasną i prostą ścieżkę cnoty, prowadzącą do żywota wieczneggo, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Seksta

Męczeństwem krwawym zjednan Walentego,
Broń nas, o Chryste, od wszelkiego złego,
Z Ojcem i Duchem wielbić Cię społecznie
Racz nam dozwolić, w tem życiu i wiecznie.

Hymn

Monarcha sercem ku prawdzie się skłania,
Lecz niepokoi go doradców wrzawa,
Tchórzliwe zgnębił lepsze przekonania,
Do sądu sprawę kapłana oddawa.
Nie szczędzi słodkiej Asterjusz zachęty:
„W co wierzysz, nadal wierz, lecz pal kadzidło!”
„Za ciemność światła nie oddam”, rzekł Święty,
„W kłamstwa się wciągnąć nie pozwolę sidło”.

K. Kto Mi służy niechaj idzie za Mną
W. A gdzie Ja jestem, niech też będzie Mój sługa.
 
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twego Męczennika, Walentego, któregoś ozdobił za życia blaskiem świętości, a po śmierci jasnością chwały, żebyś raczył wysłuchać niegodnych próśb naszych i wywiódł nas z ciemności grzechu na jasną i prostą ścieżkę cnoty, prowadzącą do żywota wieczneggo, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Nona

Męczeństwem krwawym zjednan Walentego,
Broń nas, o Chryste, od wszelkiego złego,
Z Ojcem i Duchem wielbić Cię społecznie
Racz nam dozwolić, w tem życiu i wiecznie.

Hymn

„Światłości władcą jest Chrystus, powiadasz?
Mam ciemną córkę, proś, niech ją uzdrowi,
A cios nielada pogaństwu tem zadasz,
Uwierzym w Niego, ja, krewni, domowi.”
Walenty ukląkł – dziewczę wprowadzono;
Oślepłe oczy moc krzyża wskrzesiła,
Czterdzieści cztery osób wnet ochrzczono,
Dom cały światłość wiary rozjaśniła.

K. Jeśli ktoś będzie Mi służył,
W. Uczci go Ojciec, który jest w niebiesiech.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twego Męczennika, Walentego, któregoś ozdobił za życia blaskiem świętości, a po śmierci jasnością chwały, żebyś raczył wysłuchać niegodnych próśb naszych i wywiódł nas z ciemności grzechu na jasną i prostą ścieżkę cnoty, prowadzącą do żywota wieczneggo, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Nieszpory

Męczeństwem krwawym zjednan Walentego,
Broń nas, o Chryste, od wszelkiego złego,
Z Ojcem i Duchem wielbić Cię społecznie
Racz nam dozwolić, w tem życiu i wiecznie.

Hymn

Asterjusz w Ostji, Walenty zaś w Rzymie
Pod mieczem kata wyzionęli ducha.
Przez wieki słynie Męczenników imię,
Cesarza zbytki kryje cisza głucha.
Bóg wiekuistą światłością nagradza
Uczynki dobre i prawdy głoszenie,
W rajskie przybytki za męstwo wprowadza,
Gdzie bezmiar szczęścia zastąpi cierpienie.

K. Włożyłeś Panie, na głowę jego
W. Koronę z drogich kamieni.
 
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twego Męczennika, Walentego, któregoś ozdobił za życia blaskiem świętości, a po śmierci jasnością chwały, żebyś raczył wysłuchać niegodnych próśb naszych i wywiódł nas z ciemności grzechu na jasną i prostą ścieżkę cnoty, prowadzącą do żywota wieczneggo, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Kompleta

Nawróć nas Boże i zgładź nasze winy,
Dla Walentego potężnej przyczyny!
Męczeństwem krwawym zjednan Walentego,
Broń nas, o Chryste, od wszelkiego złego,
Z Ojcem i Duchem wielbić Cię społecznie
Racz nam dozwolić, w tem życiu i wiecznie.

Hymn

Kapłanie święty, szczodry jałmużniku
I cudotwórco już za życia wielki,
Dobrodziejstw Bożych chętny pośredniku,
Coś czułem sercem ogarniał ból wszelki,
Przyczyną Twoją wesprzyj nasze prośby,
Krzyk trwożnej duszy i ciche serc łkanie,
By żałującym Bóg cofnął kar groźby,
Przyśpieszył ulgę, pomoc, zlitowanie.

K. Wielka jest chwała jego w zbawieniu Twojem,
W. Chwałę i wielką dostojność nałożyłeś nań.
 
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twego Męczennika, Walentego, któregoś ozdobił za życia blaskiem świętości, a po śmierci jasnością chwały, żebyś raczył wysłuchać niegodnych próśb naszych i wywiódł nas z ciemności grzechu na jasną i prostą ścieżkę cnoty, prowadzącą do żywota wieczneggo, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Polecenie Godzinek

Jezu Chryste, najwyższy Kapłanie,
Twa pojednawcza na krzyżu ofiara
I Świętych Twoich za nami błaganie
Niech sprawi w duszach, czego uczy wiara,
Byśmy pokorni w doli i niedoli
Dążyli wiernie Twym śladem do nieba,
Oddani zawsze Ojca Twego woli
I ufni w pomoc, której nam potrzeba. Amen. 

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 28
| < Sierpień 2016 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Zakładki:
Godzinki – modlitwa liturgiczna w Kościele katolickim mająca najczęściej charakter wstawienniczy. Ułożona według godzin brewiarzowych nie stanowi natomiast elementu Liturgii godzin i najczęściej sprawowana jest w ciągu, z pominięciem podziału godzinowego. Wykonywana powinna być jako chóralny kanon dialogiczny, ale może być również modlitwą indywidualną, także recytowaną. Najpopularniejszą formę mają Godzinki ku czci Maryi, Matki Jezusa. *Jutrznia do zmawiania o świcie, przy brzasku jutrzenki, czyli o czwartej lub piątej godzinie. *Laudesy również zmawia się rano. *Pryma na pierwszą godzinę dnia, czyli o szóstej rano. *Tercja do zmawiania o dziewiątej rano. *Seksta do zmawiania w południe. *Nona do zmawiania o trzeciej po południu. *Nieszpory modlitwy wieczorne do zmawiania przy zachodzie słońca. *Kompleta do zmawiania przed udaniem się na spoczynek.